Admin

Author's details

Date registered: 2013/04/30
URL: http://pongratzconsulting.se/

Biography

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt. Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer. Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser. För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011. Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat. Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.

Latest posts

  1. Brexit and the academic sector — 2017/02/05
  2. First evaluation of the EFSI fund — 2016/11/05
  3. EU Kommissionen publicerar strategidokument — 2016/08/26
  4. Evaluering av ERC projekt publicerad — 2016/08/01
  5. Hur Påverkar Brexit Horizon 2020? — 2016/06/25

Author's posts listings

Feb 05

Brexit and the academic sector

Stockholm Vinterpanorama av Ingemar Pongratz

Brexit and the academic sector By Ingemar Pongratz   The UK Prime Minister Ms Theresa May has recently made public the UK strategy for the process that the UK will take to leave the European Union. It seems that the UK government has faced a number of setback in their planning process which include for …

Continue reading »

Share Button

Older posts «